BİYOKİMYA LABORATUVARI TESTLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI TESTLERİ

 

·        

BİYOKİMYA LABORATUVARI

  • Rutin Biyokimya Testleri
  • Endokrin Testleri
  • Tümör Belirleyiciler      
  • Hematoloji Testleri     
  • İmmunoloji ve Seroloji Testleri 
  • Prenatal Tarama Testleri
  • İdrar Testleri       
  • Diğer Testler

 

Rutin Biyokimya Testleri

Total Protein

 

Albumin

 

Bilirubin Total

 

Bilirubin Direkt

 

Alanin Aminotransferaz

 

Aspartat Aminotransferaz

 

Alkalen Fosfataz

 

Gama Glutamil Transferaz

 

Fosfokinaz

 

Kreatin Kinaz

 

Kreatinin Klirensi

 

Kreatinin

 

Ürik Asit

 

Potasyum

 

Sodyum

 

Klorür

 

İnorganik Fosfor

 

Kalsiyum

 

Magnezyum

 

Amilaz

 

Lipaz

 

Kreatinin Klirensi

 

Asit Fosfataz (total) (TAF)

 

Asit Fosfataz (prostatik)

 

Lipid Elektroforezi

 

Protein Elektroforezi

 

Alfa-1 Antitripsin

 

Alfa-2 Makroglobulin

 

Haptoglobulin (HPT)

 

Kryoglobulin

 

Kompleman C3

 

Kreatin Fosfokinaz (CPK)

 

Homosistein

 

Lipoprotein (Lp (a))

 

Tiroksin Bağlayıcı Globülin (TBG)

 

TSH Reseptör Antikoru (TRAb)

 

Tiroglobulin (Tg)

 

Şeker Yükleme Testleri

 

Gebelik Diyabeti İçin Risk Faktörleri

 

Şeker Yükleme Testi İçin Gelirken Bilinmesi Gerekenler

 

Glukoz Testleri

 

Oral Glukoz Tolerans Testi (50 gr)

 

Oral Glukoz Tolerans Testi (75 gr)

 

Oral Glukoz Tolerans Testi (100 gr)

 

Glukohemoglobin

 

Kolesterol Total

 

Kolesterol HDL

 

Kolesterol LDL

 

Trigliserit

 

Endokrin Testleri

Folikül Stimulan Hormon FSH

 

Östradiol (Estradiol)

 

Lütein Yapıcı Hormon LH

 

Progesteron

 

Prolaktin PRL

 

BETA HCG (Kantitatif)

 

Testosteron TOTAL

 

Alfa - Fetaprotein

 

Anti müllerian hormon (AMH)

 

Tiroid peroksidaz antikorları (Anti T, Anti M)

 

Estriol

 

17-OH Progesteron

 

Androstenedion

 

Growth hormon (GH)

 

Kalsitonin

 

Antidiüretik hormon (ADH)

 

Aldosteron

 

Renin

 

Angiotensin II

 

Anjiotensin konverting enzim (ACE)

 

Gastrin

 

Kortizol

 

KATEKOLAMİNLER (Dopamin, epinefrin, norepinefrin)

 

Serbest T3

 

Serbest T4

 

Tiroid Stimülating Hormon

Tümör Belirleyiciler

CEA       

CA 15-3

 

CA 19-9

 

CA125

 

Prostat Spesifik Antijen

 

Dehidroepiandrosteron Sülfat

 

Kromogranin A (CgA)

 

CA 72-4

 

Nöronspesifik Enolaz (NSE)

 

Hematoloji Testleri

Demir

 

Demir Bağlama Kapasitesi

 

Ferittin

 

Transferrin (Tf)

 

Folik Asit

 

Fibrinojen

 

Protein C Aktivitesi

 

Protein S Aktivitesi

 

Aktive protein c rezistansı

 

Tam İdrar Tahlili

 

Vitamin B12

 

Sedimantasyon

 

Periferik Yayma (formül lökosit)

İmmunoloji ve Seroloji Testleri

ASO

 

Romatoid Faktör RF

 

Elisa Tetkikleri

 

Kültür Örnekleri

 

IgG

 

IgM

 

IgD

 

IgE

 

Echinococcus spesifik IgE

 

IgA

 

İmmün fiksasyon elektroforezi (serum)

 

İmmün fiksasyon elektroforezi (idrar)

Prenatal Testleri

1. Trimester Tarama (2 li Test)

 

2. Trimester Tarama (3 lü Tarama)

3.Trimestar Tarama (4lü tarama)

İdrar Testleri

Kreatinin

 

Albumin

 

İnorganik Fosfor

 

Kalsiyum

 

Amilaz

 

Protein Elektroforezi

 

Protein C Aktivitesi

 

Protein S Aktivitesi

 

Aktive protein c rezistansı

 

Tam İdrar Tahlili

Diğer Testler

Laktat Dehidrogenaz (LDH)

 

Kolinesteraz

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara