Check-Up

Check-Up

Kocaeli Sistem Laboratuvarı olarak

Check up, sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın tarama ile erken tanısıdır. Check up yaptırmak kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesidir. Bazı hastalıklar ve özellikle kanser de erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle check up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavi başarısını da artırmaktadır. Tıbbın her alanında ve her hastalığında erken farkındalık ve erken tedavi, kişinin yaşam konforunu artırarak, yaşam süresini de uzatacaktır. Standart bir check up kontrolünde olması gereken testler; kan sayımı, organ fonksiyonlarını değerlendiren kan testleri (karaciğer, böbrek vb.), sedimentasyon, kolesterol ve lipid düzeyleri, tiroit (guatr) testi, hepatit (sarılık) testi, tam idrar analizi ve dışkıda kan aranmasıdır.

40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırılması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırması önerilmektedir. Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30'lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır.

Check up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir.

 

Check-up işlemi sırasında genel olarak aşağıdaki kan tahlilleri yapılır;

 • Tam kan analizi ve sedimantasyon
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • Böbrek fonksiyon testleri
 • Safra kesesine ait parametreler
 • İlaç kullanımı ve detoksifikasyon (zehirsizleştirme) fonksiyonları hakkındaki testler
 • Sarılık (Hepatit), eritrosit metabolizması
 • Kan şekeri
 • Kan yağları (iyi kolesterol HDL, kötü kolesterol, trigliserit, VLDL ve total kolesterol, total lipid)
 • Kan yağlari risk indeksi
 • Mineraller (Kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko, demir ve demir bağlama kapasitesi)
 • Kan proteinleri
 • Bilirubin paneli
 • Tiroid fonksiyonları
 • Gut hastalığı taraması
 • Enfeksiyon ve romatizma belirleyicileri
 • Genel tümör belirleyiciler
 • Prostat testleri

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara