PANEL TESTLER

PANEL TESTLER

PANEL TESTLER

Panel Testler

Panel testler belirli hastalıkların teşhis ve tedavisi için önceden belirlenmiş bazı standart test gruplarıdır. Bu testler kanımızın içindeki hücreler, proteinler, öncül maddeler, yağlar, şeker, hormonlar, enzimler, mineraller, moleküller, gibi birçok maddenin seviyelerine bakarak bunları normal değerler ile karşılaştırır.

Herhangi bir maddenin normal değerlerden az ya da çok olması o madde ile ilgili bir metabolik bozuluğa, dolayısı ile hastalığa işaret eder.

Panel testler genellikle birbiri ile bir şekilde bağlantılı olan laboratuvar testlerinden oluşur.

Tiroid
Paneli

TSH
FT3
FT4
Tiroid USG
T3
T4
Anti TG
Anti TPO
Tiroglobulin

İnfertilite
Paneli
(Kadın)
(Adetin 2-3. Günü)

E2
FSH
LH
Prolaktin
AMH
TSH
AKŞ
Açlık İnsülin
Homoinsülin
Pelvik USG

İnfertilite
Paneli
(Erkek)

Spermiogram
Kruger
Sperm DNA Fragmantasyon (Hasarı)

Obezite
Paneli

İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
Sedimentasyon
Tam Kan Sayımı
Açlık Kan Şekeri
Açlık İnsülin
HbA1c
İnsülin Direnci (HOMA-IR)
Tokluk Kan Şekeri
Tokluk İnsülin
Trigliserit
Total Kolesterol
LDL
HDL
VLDL
T3
T4
FT3
FT4
TSH
ÜRE
ÜRİK ASİT
KREATİN
ALT
AST
EKG
Üst Batın Ultrasonografisi

Cinsel Yolla
Bulaşan
Hastalıklar Paneli
(Kadın)

HPV DNA Tiplendirme
HIV 1/2
P24 Antijen (Bulaş olduğu düşünülen günden 2-3 hafta sonra)
HBsAg
Anti HCV
VDRL
TPHA
Klamidya AB
Klamidya (Sürüntü)
Mycoplasma (Sürüntü)
Ureaplasma (Sürüntü)
HSV Tip 1 IgM
HSV Tip 1 IgG
HSV Tip 2 IgM
HSV Tip 2 IgG
(Sıvı bazlı smear kabı+2 jelli 1 kuru kültür çubuğu)
Jinekolojik İşlem

Cinsel Yolla
Bulaşan Hastalıklar
Paneli
(Erkek)

HIV 1/2
P24 Antijen ( Bulaş olduğu düşünülen günden 2-3 hafta sonra)
HBsAg
Anti HCV
VDRL
TPHA
Klamidya AB
Klamidya (İdrar)
Mycoplasma (İdrar veya sperm)
Ureaplasma (İdrar veya sperm)
HSV Tip 1 IgM
HSV Tip 1 IgG
HSV Tip 2 IgM
HSV Tip 2 IgG

Karaciğer
Fonksiyon
Paneli

                                                                                                                            ALT
                                                                                                                            AST
                                                                                                                            GGT
                                                                                                                            ALP
                                                                                                                            Total Bilirubin                                                                                                                             Direkt Bilirubin
                                                                                                                            İndirekt Bilirubin


                                                                                                                            LDH

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara