BİYOKİMYA LABORATUVARI TESTLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI TESTLERİ

 

·        

BİYOKİMYA LABORATUVARI

 • Rutin Biyokimya Testleri
 • Endokrin Testleri
 • Tümör Belirleyiciler      
 • Hematoloji Testleri     
 • İmmunoloji ve Seroloji Testleri 
 • Prenatal Tarama Testleri
 • İdrar Testleri       
 • Diğer Testler

 

Rutin Biyokimya Testleri

 • Total Protein
 •  
 • Albumin
 •  
 • Bilirubin Total
 •  
 • Bilirubin Direkt
 •  
 • Alanin Aminotransferaz
 •  
 • Aspartat Aminotransferaz
 •  
 • Alkalen Fosfataz
 •  
 • Gama Glutamil Transferaz
 •  
 • Fosfokinaz
 •  
 • Kreatin Kinaz
 •  
 • Kreatinin Klirensi
 •  
 • Kreatinin
 •  
 • Ürik Asit
 •  
 • Potasyum
 •  
 • Sodyum
 •  
 • Klorür
 •  
 • İnorganik Fosfor
 •  
 • Kalsiyum
 •  
 • Magnezyum
 •  
 • Amilaz
 •  
 • Lipaz
 •  
 • Kreatinin Klirensi
 •  
 • Asit Fosfataz (total) (TAF)
 •  
 • Asit Fosfataz (prostatik)
 •  
 • Lipid Elektroforezi
 •  
 • Protein Elektroforezi
 •  
 • Alfa-1 Antitripsin
 •  
 • Alfa-2 Makroglobulin
 •  
 • Haptoglobulin (HPT)
 •  
 • Kryoglobulin
 •  
 • Kompleman C3
 •  
 • Kreatin Fosfokinaz (CPK)
 •  
 • Homosistein
 •  
 • Lipoprotein (Lp (a))
 •  
 • Tiroksin Bağlayıcı Globülin (TBG)
 •  
 • TSH Reseptör Antikoru (TRAb)
 •  
 • Tiroglobulin (Tg)
 •  
 • Şeker Yükleme Testleri
 •  
 • Gebelik Diyabeti İçin Risk Faktörleri
 •  
 • Şeker Yükleme Testi İçin Gelirken Bilinmesi Gerekenler
 •  
 • Glukoz Testleri
 •  
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (50 gr)
 •  
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (75 gr)
 •  
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (100 gr)
 •  
 • Glukohemoglobin
 •  
 • Kolesterol Total
 •  
 • Kolesterol HDL
 •  
 • Kolesterol LDL
 •  
 • Trigliserit
 •  
 • Endokrin Testleri
 • Folikül Stimulan Hormon FSH
 •  
 • Östradiol (Estradiol)
 •  
 • Lütein Yapıcı Hormon LH
 •  
 • Progesteron
 •  
 • Prolaktin PRL
 •  
 • BETA HCG (Kantitatif)
 •  
 • Testosteron TOTAL
 •  
 • Alfa - Fetaprotein
 •  
 • Anti müllerian hormon (AMH)
 •  
 • Tiroid peroksidaz antikorları (Anti T, Anti M)
 •  
 • Estriol
 •  
 • 17-OH Progesteron
 •  
 • Androstenedion
 •  
 • Growth hormon (GH)
 •  
 • Kalsitonin
 •  
 • Antidiüretik hormon (ADH)
 •  
 • Aldosteron
 •  
 • Renin
 •  
 • Angiotensin II
 •  
 • Anjiotensin konverting enzim (ACE)
 •  
 • Gastrin
 •  
 • Kortizol
 •  
 • KATEKOLAMİNLER (Dopamin, epinefrin, norepinefrin)
 •  
 • Serbest T3
 •  
 • Serbest T4
 •  
 • Tiroid Stimülating Hormon
 • Tümör Belirleyiciler
 • CEA       
 • CA 15-3
 •  
 • CA 19-9
 •  
 • CA125
 •  
 • Prostat Spesifik Antijen
 •  
 • Dehidroepiandrosteron Sülfat
 •  
 • Kromogranin A (CgA)
 •  
 • CA 72-4
 •  
 • Nöronspesifik Enolaz (NSE)
 •  
 • Hematoloji Testleri
 • Demir
 •  
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 •  
 • Ferittin
 •  
 • Transferrin (Tf)
 •  
 • Folik Asit
 •  
 • Fibrinojen
 •  
 • Protein C Aktivitesi
 •  
 • Protein S Aktivitesi
 •  
 • Aktive protein c rezistansı
 •  
 • Tam İdrar Tahlili
 •  
 • Vitamin B12
 •  
 • Sedimantasyon
 •  
 • Periferik Yayma (formül lökosit)
 • İmmunoloji ve Seroloji Testleri
 • ASO
 •  
 • Romatoid Faktör RF
 •  
 • Elisa Tetkikleri
 •  
 • Kültür Örnekleri
 •  
 • IgG
 •  
 • IgM
 •  
 • IgD
 •  
 • IgE
 •  
 • Echinococcus spesifik IgE
 •  
 • IgA
 •  
 • İmmün fiksasyon elektroforezi (serum)
 •  
 • İmmün fiksasyon elektroforezi (idrar)
 • Prenatal Testleri
 • 1. Trimester Tarama (2 li Test)
 •  
 • 2. Trimester Tarama (3 lü Tarama)
 • 3.Trimestar Tarama (4lü tarama)
 • İdrar Testleri
 • Kreatinin
 •  
 • Albumin
 •  
 • İnorganik Fosfor
 •  
 • Kalsiyum
 •  
 • Amilaz
 •  
 • Protein Elektroforezi
 •  
 • Protein C Aktivitesi
 •  
 • Protein S Aktivitesi
 •  
 • Aktive protein c rezistansı
 •  
 • Tam İdrar Tahlili
 • Diğer Testler
 • Laktat Dehidrogenaz (LDH)
 •  
 • Kolinesteraz

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara