CHECK - UP

CHECK - UP

 

Check up, sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın tarama ile erken tanısıdır. Check up yaptırmak kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesidir. Bazı hastalıklar ve özellikle kanser de erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle check up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavi başarısını da artırmaktadır. Tıbbın her alanında ve her hastalığında erken farkındalık ve erken tedavi, kişinin yaşam konforunu artırarak, yaşam süresini de uzatacaktır. Standart bir check up kontrolünde olması gereken testler; kan sayımı, organ fonksiyonlarını değerlendiren kan testleri (karaciğer, böbrek vb.), sedimentasyon, kolesterol ve lipid düzeyleri, tiroit (guatr) testi, hepatit (sarılık) testi, tam idrar analizi ve dışkıda kan aranmasıdır.

40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırılması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırması önerilmektedir. Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30'lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır.

Check up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir.

 

Erişkin Check Up

 • Açlık Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • AST
 • ALT
 • ALP
 • LDH
 • GGT
 • CK
 • Total Bilirubin
 • Direk Bilirubin
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Total Protein
 • Albümin
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimantasyon
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • TSH
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Parazit
 • Uzman Doktor Değerlendirmesi 

Kanser Tarama Paneli

 • AFP
 • CEA
 • CA 19-9
 • CA 125 (Bayan)
 • CA 15-3 (Bayan)
 • Total PSA (Erkek)
 • Serbest PSA (Erkek)

Kalp ve Damar Hastalıkları Paneli

 • Homosistein
 • Lipoprotein (a)
 • High Sensitive (CRP)

Anemi (Kansızlık) Paneli

 • Ferritin
 • Vitamin B12
 • Folik asit
 • Periferik Yayma

Diabet (Şeker Hastalığı) Paneli

 • İnsülin
 • HOMA-IR
 • Mikroalbüminüri
 • Hb A1c

Hepatit Paneli

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara