CHECK - UP

CHECK - UP

Check-Up Nedir?

Bir başka deyimle 'Genel Sağlık Kontrolü', hiçbir şikayet ve hastalığı olmasa dahi, kişide mevcut olabilecek hastalıkların yada bu hastalıkların erken bulgularının ve kişide bulunan, gelecekte hastalığa yol açabilecek risk faktörlerinin önceden ortaya çıkarılmasını sağlayan, düzenli olarak yılda en az bir kez yapılması gereken bir tarama yöntemidir.

Erişkin Check Up

 • Açlık Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • AST
 • ALT
 • ALP
 • LDH
 • GGT
 • CK
 • Total Bilirubin
 • Direk Bilirubin
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Total Protein
 • Albümin
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimantasyon
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • TSH
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Parazit
 • Uzman Doktor Değerlendirmesi 

Kanser Tarama Paneli

 • AFP
 • CEA
 • CA 19-9
 • CA 125 (Bayan)
 • CA 15-3 (Bayan)
 • Total PSA (Erkek)
 • Serbest PSA (Erkek)

Kalp ve Damar Hastalıkları Paneli

 • Homosistein
 • Lipoprotein (a)
 • High Sensitive (CRP)

Anemi (Kansızlık) Paneli

 • Ferritin
 • Vitamin B12
 • Folik asit
 • Periferik Yayma

Diabet (Şeker Hastalığı) Paneli

 • İnsülin
 • HOMA-IR
 • Mikroalbüminüri
 • Hb A1c

Hepatit Paneli

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara