PrenaTest® nedir?

PrenaTest® nedir?

Kocaeli Sistem Laboratuvarlar Grubu Prena Test hizmeti sunar.

PrenaTest® nedir?


PrenaTest® Serbest Fetal DNA Analizi ile Risksiz Prenatal Tanı Testi  

 

LifeCodexx Laboratuvarı en son teknolojiyi kullanarak, girişimsel olmayan bir yöntem ile anne kan örneğinden trizomi 21, 18 ve 13`ü tespit etmekte veya dışlayabilmektedir. Diğer tarama yöntemlerinden farklı olarak, serbest fetal DNA ile kromozom analizi yapan PrenaTest®, çok daha net bir şekilde ve risksiz olarak trizomi 21, 18 ve 13 tanısı verebilmektedir. Sonuçlar olasılık hesabı veya yüzde ile değil "Normal" veya "Anormal" şeklinde açıkça bildirilmektedir. "Normal" olarak bildirilen sonuçlar için "ultrason ile takibin yeterli olacağı, amniyosentez gibi işlemlerin yapılmasına gerek olmadığı da raporda belirtilmektedir". 

LifeCodexx metodunun başlangıç noktası, anne kanında serbest olarak dolaşan bebeğe ait genetik bilgi yani DNA parçacıklarının bulunmasıdır. LifeCodexxen son teknoloji laboratuvar yöntemlerini ve cihazlarını kullanarak bu parçacıkları tespit edebilmektedir. Teknik olarak belirtmek gerekirse bu işlem "Serbest fetal DNA ile kromozom analizi" olarak adlandırılmaktadır. Kan alındıktan sonra ortalama olarak onbeş gün içinde sonuç doktorunuza ulaştırılacaktır.

LifeCodexx Laboratuvarı tarafından sunulan bu Moleküler Genetik Prenatal Tanı Testi özellikle yüksek riskli gebeliklerde diğer tanı yöntemlerine ek olarak sunulmaktadır. 

11 - 14. gebelik haftalarında yapılan İkili Tarama Testinde yüksek risk saptanmış veya şüpheli bir ultrason bulgusu nedeniyle Trizomi 21 olabileceği ihtimali belirmiş ise, LifeCodexx'in sunduğu Moleküler Genetik Tanı Testi bu duruma net bir şekilde açıklık getirir, amniyosentez gibi invazif girişimlerin potansiyel risklerini taşımaz. 

Bu sayfalarda size PrenaTest® hakkında genel bilgiler vermeyi ve sizi takip eden kadın doğum uzmanınızla görüşmeniz öncesi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. PrenaTest®'in sizin için uygun olup olmadığını ancak doktorunuzla görüşmeniz sonrası karar verebilirsiniz. Lütfen mevcut gebeliğiniz ve PrenaTest® ile ilgili aklınızdaki tüm sorulara açıklık getirmek için danışınız.

 

PrenaTest® 'in hangi durumlarda yapılması anlamlıdır?


PrenaTest®'i yaptırmak isteğe bağlıdır. Eğer mevcut gebeliğiniz, herhangi bir sebeple riskli grupta yer alıyorsa ve bebeğinizde trizomi 21 gibi bir durumdan şüpheleniliyorsa, PrenaTest® yaptırılabilir. Lütfen bu durumu netleştirmek ve kişisel riskinizi öğrenmek için doktorunuza danışınız.

 

PrenaTest® nasıl yapılmaktadır?


Doktorunuz size test hakkında bilgi verdikten ve ilgili onam formunu doldurduktan sonra, iki ayrı özel DNA tüpüne 10 ml kan alacaktır. Bu örnekler LifeCodexx tanı laboratuarına gönderilecek ve yaklaşık 15 gün içinde sonuç verilecektir. İlk sonuç doktorunuza öncelikle telefon ve e-mail ile bildirilecek, asıl imzalı sonuç ise kargo ile gönderilecektir. 

PrenaTest® bedeli özel sağlık sigortaları tarafından bireysel poliçe limitinize bağlı olarak gebelik teminatları kapsamında karşılanmaya başlanmıştır. 'Özel Sağlık Sigortaları' sayfasında bulunan evrakları gebeliğinizi takip eden doktora onaylatmanız ve sigortacınıza iletmeniz halinde geri ödeme alabilirsiniz. Özel sağlık sigortanız yok ise masrafların tarafınızca karşılanması gerekmektedir.

Sonucun 'normal' çıkması ne anlama gelir?


Sonucun 'Negatif' yani normal gelmesi, çok yüksek bir kesinlik ile bebeğinizde trizomi 21, 18 ve 13 bozukluklarının olmadığını göstermektedir. PrenaTest®'in yapılma sebebine göre doktorunuz takibinize devam edecek ve gerekli diğer tetkikleri de yapacaktır (Ultrason, kan tahlili vs).

 

Sonucun 'anormal' çıkması ne anlama gelir?


Sonucun 'Pozitif' gelmesi maalesef çok yüksek bir kesinlik ile bebeğinizde trizomi denilen bozukluğun olduğunu göstermektedir. PrenaTest® bir sorun olduğunu saptayabilir ama bu sorunun ne kadar ağır olduğunu ve bozukluğun bebeği ne kadar etkilediğini belirtmez. Trizomilerde genellikle 3 alt tip görülür; non-disjunction, mozaik veya translokasyon. Bu alt tiplerin belirlenmesi de ancak detaylı kromozomal analiz ile yapılabilir. Anormal çıkan sonuçların tiplendirilmesi için gereken 'İleri Kromozom Analizini', Anlaşmalı olduğumuz Genetik laboratuvarlarında ek bir ücret ödemeden yaptırabilirsiniz. Ödemiş olduğunuz PrenaTest® bedeline bu Kromozom Analiz bedeli de dahildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara